kop loots bv
menu
slider
blokje
titel
slider

LOOTS, een zorginstelling met een gepassioneerd en vakkundig team.
LOOTS geeft mensen die zich niet staande kunnen houden in de maatschappij, een thuis. Zo leveren we maatschappelijke opvang en ondersteuning, beschermd wonen en ambulante begeleiding; tijdelijk of voor een langere periode. Daarvoor zetten we de volgende functies in; casemanagement, activering, dagbesteding, ervaringsdeskundigheid, training.
We bieden dit aan voor (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychosociale en/of psychiatrische problematiek, wel of niet met verslavingsproblematiek.
Vanuit de ervaring kunnen we zeggen dat onze expertise vakkundig is op het gebied van hechtingsstoornissen en trauma.
Nuchter, vertrouwd, vakkundig en dichtbij, volgens deze kernwaarden leveren wij maatwerk. Op basis van de zorgbehoefte, leveren wij een passende werkwijze, waarin we streven naar een maximale kwaliteit van leven.

adres lootsbv