Home

Wat is Huize Nieuwstad?

Zorgpension Huize Nieuwstad B.V. is een woonvorm die begeleid wonen biedt aan (jong) volwassenen met een psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek. Vaak is ook sprake van verslavingsproblematiek.

Wij begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen met als doel dat zij de regie over hun eigen leven zoveel mogelijk kunnen behouden. We bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij onze cliënten aan en zijn 24 uur per dag beschikbaar. We hebben een breed, toegankelijk begeleidingsaanbod dat aansluit bij de zorgbehoefte. Naast begeleid wonen bieden wij ook ambulante begeleiding aan.

Onze cliënten worden vaak verwezen door hulpverlenende instanties op het gebied van maatschappelijk werk, verslavingszorg en psychiatrie. Daarnaast krijgen wij ook rechtstreekse aanmeldingen van zorgvragers. Ons begeleidingsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de zorg van de huisarts of behandelaar.

Kwaliteitszorg & Erkenning WTZI erkend

Zorgpension Huize Nieuwstad B.V. levert haar cliënten de best mogelijk zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief. Onze zorgverleners staan 24-uur per dag klaar voor de cliënten. Ook investeert het Zorgpension in haar begeleiders, door hen (bij)scholing, cursussen en praktijkgerichte trainingen te laten volgen met als doel het beter kunnen invullen van de zorgbehoefte van onze cliënten.

Net als alle zorginstellingen die hetzij zorg in natura, hetzij PGB-gefinancierde zorg leveren, staat Zorgpension Huize Nieuwstad onder toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle zorginstellingen in Nederland moeten voldoen aan de vereisten zoals geformuleerd in de Wtzi (Wet Toezicht Zorginstellingen). Volgens de Wtzi moet de zorginstelling een vergunning hebben om zorg te mogen leveren. Het Wtzi-vergunning nummer van Zorgpension Huize Nieuwstad is 1237 (zie www.wtzi.nl).

Erkend Leerbedrijf

Uiteraard vindt het Zorgpension het belangrijk een bijdrage te leveren aan de opleiding en training van de zorgprofessionals van de toekomst. Ook investeren wij in de toekomst van jongeren op administratief gebied, door hen een stageplek aan te bieden. Door hen een leer- werkplek te bieden worden de studenten voorbereid op het werken in de zorg en dan met name het werken met cliënten met een psychische beperking of stoornis.