kop loots farmsum
link naar linkedIn pagina
menu button
menu button
slider 1 loots bv
adresblok loots bv Farsummail button
adresblok loots bv Farsummail button
blokje aanbod

Ons aanbod

In Farmsum hebben we inmiddels drie panden. Ongeveer 20 cliënten ontvangen hier 24 uurszorg en begeleiding. Het aanbod van LOOTS:

 

Maatschappelijke opvang en ondersteuning

Beschermd en begeleid wonen

Ambulante woonbegeleiding

Dagbesteding/activeringsprogramma’s

En verder…

 

Maatschappelijke opvang en ondersteuning

Als mensen om welke reden dan ook hun grip (dreigen te) verliezen in het leven, is LOOTS er om verder te helpen. Dit doet LOOTS vanuit de visie dat ieder mens een veilig thuis verdient in deze maatschappij en niemand op straat thuishoort. We streven naar optimaal welzijn, zingeving, huisvesting en een gezonde financiële situatie.
Ons team heeft een brede expertise op het gebied van maatschappelijke en psychosociale hulpverlening en kunnen vanuit dat perspectief in samenwerking met ketenpartners snel en effectief aan de slag.

 

Beschermd en begeleid wonen

Als zelfstandig wonen niet haalbaar is, is beschermd wonen een optie. LOOTS heeft hiervoor het volgende aanbod:

Beschermd wonen (intensief): Je woont op één van de locaties van LOOTS met 24/7 directe aanwezigheid van een woonbegeleider

Beschermd wonen in nabijheid: Je hebt een eigen woning, maar kunt 24/7 gebruikmaken van alle voorzieningen die LOOTS heeft binnen het beschermd wonen. Je woont dan in de directe omgeving van de hoofdlocatie van LOOTS.

LOOTS heeft 3 woonvoorzieningen in Farmsum waarin we dit aanbieden. De woningen kennen gemeenschappelijke ruimtes, badkamers, toiletten en keukens en daarnaast heeft elke bewoner een eigen slaap-/leefkamer.

 

Ambulante begeleiding

Wanneer begeleiding op afspraak kan en er geen 24 uurszorg nodig is, is ambulante begeleiding een mogelijkheid. Bij ambulante begeleiding komt er een begeleider van LOOTS bij jou thuis of indien gewenst kom je zelf naar LOOTS. Afhankelijk van je hulpvragen zetten we dan ondersteuning in. We kunnen begeleiding bieden op alle levensgebieden. Begeleiders worden specifiek vanuit hun deskundigheid aan de cliënt gekoppeld.

 

Dagbesteding/activeringsprogramma’s

Omdat we ervan overtuigd zijn dat zingeving en structuur bijdraagt aan stabilisatie en herstel, streven we een passende invulling van de dag na. Dit omvat zo mogelijk dagbesteding, maar ook activering in en rond het huis, sport, spel en uitjes. Bij alles wordt waar nodig individuele begeleiding geboden.

 

Dagbesteding bij de boer

Vanuit LOOTS wordt dagbesteding geboden op het terrein van een melkveehouderij. Naast de werkzaamheden ter ondersteuning van de boer, wordt er ook een moestuin onderhouden, zijn er diverse projecten waar aan gewerkt kan worden en is het bijvoorbeeld mogelijk hout te bewerken of te schilderen.

Succeservaringen op doen, zingeving, betekenis voor een ander en voor de maatschappij en sociale contacten staan centraal als doel bij de dagbesteding. Daarnaast is het ondersteunend bij het dag-/nachtritme en bijvoorbeeld bij doelen als het ontwikkelen van praktische vaardigheden.

 

En verder…

Het bovengenoemde is in de basis het aanbod, maar daar waar nodig gaan we verder en bieden we:

• Leefstijltraining

• Begeleiding en/of behandeling, eventueel in samenwerking met ketenpartners bij (ernstige) hechtingsproblematiek en/of trauma

De belangen, de wensen en de doelen van de bewoners zijn het uitgangspunt. Met respect voor (haalbare) autonomie en zelfregie streven we deze na.

De hulpverleners van de organisatie kenmerken zich door echtheid, empathie, vakkundigheid en reflectievermogen. Het bieden van een thuis, een veilige basis en verbinding staat binnen LOOTS centraal. Dat willen we bereiken door te werken vanuit de volgende basis:

1. De eigenheid van de individu staat centraal

2. Rust, regelmaat, reinheid bij wonen en leven

3. Verbinding met elkaar

4. Zingeving staat altijd centraal

5. Hulpverlening richt zich op de kern van de problematiek en niet op de symptomen

adresblok loots bv Farsummail button