kop loots farmsum
link naar linkedIn pagina
menu button
menu button
hero image voor wie Loots BV
adresblok loots bv Farsummail button
adresblok loots bv Farsummail button

Onze missie

LOOTS onderscheidt zich van het bestaande aanbod van hulpverleningsorganisaties. We kijken naar de mogelijkheden, niet naar de onmogelijkheden.

 

Hiermee wil de organisatie bereiken dat zij in de komende periode van drie jaar, in 2023 een herkenbare en erkende positie inneemt binnen het hulpverleningsveld in de noordelijke provincies en op een gezonde financiële basis de continuïteit heeft gewaarborgd. We streven naar:

 

• HKZ/ISO-kwalificering

• het leveren van zorg in natura vanuit de WMO en WLZ

• het aanbieden van behandeling, naast begeleiding en activering

• werkt vraaggericht en niet aanbodgericht

Dit vormt het fundament voor de missie: ‘het verlenen van professionele hulp, opvang en/of wonen aan kwetsbare mensen die door een beperking hun positie in de maatschappij dreigen te verliezen of al verloren hebben’.

adresblok loots bv Farsummail button