kop loots farmsum
link naar linkedIn pagina
menu button
menu button
hero image voor wie Loots BV
adresblok loots bv Farsummail button
adresblok loots bv Farsummail button

Over LOOTS

LOOTS is 24 uur per dag beschikbaar voor haar bewoners en levert de best mogelijke zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief. LOOTS investeert continue in haar team door hen de mogelijkheid te bieden (bij)scholing, cursussen en praktijkgerichte trainingen te laten volgen om zo blijvend aan de zorgbehoefte van onze bewoners te kunnen voldoen.

 

LOOTS is een besloten vennootschap en kent een tweekoppige directie. Elke bewoner krijgt een casemanager toegekend met een tweede casemanager als back-up. De casemanager voert wekelijks gesprekken en heeft de regie in het begeleidingsplan. De 24-uursdiensten worden ingevuld door een team van gedreven woonbegeleiders, die conform de begeleidingsplannen de zorg leveren.

 

Net als alle zorginstellingen die hetzij zorg in natura, hetzij PGB-gefinancierde zorg leveren, staat LOOTS onder toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle zorginstellingen in Nederland moeten voldoen aan de vereisten zoals geformuleerd in de Wtzi (Wet Toezicht Zorginstellingen). Volgens de Wtzi moet de zorginstelling een vergunning hebben om zorg te mogen leveren. Het Wtzi-vergunning nummer van LOOTS BV is 1237 (zie www.wtzi.nl).

 

We stellen een passende opleiding op MBO-niveau als eis aan onze woonbegeleiders; onze casemanagers zijn MBO+- of HBO-geschoold, echter altijd HBO-gesuperviseerd.

 

LOOTS is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij de SBB. LOOTS vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de opleiding en training van de zorgprofessionals van de toekomst. Ook investeren wij in de toekomst van jongeren op administratief gebied door hen een stageplek aan te bieden. Door studenten een leerwerkplek te bieden worden de studenten voorbereid op het werken in de zorg en dan met name op het werken met cliënten met een psychische beperking of stoornis.

adresblok loots bv Farsummail button