kop loots farmsum
link naar linkedIn pagina
menu button
menu button
hero image voor wie Loots BV
adresblok loots bv Farsummail button
adresblok loots bv Farsummail button

Voor wie?

In basis biedt LOOTS wonen, opvang, begeleiding, zorg, activering en specialistische zorg aan één ieder van 18 jaar of ouder die om welke reden dan ook zijn zelfstandige positie in de maatschappij is verloren en hulp nodig is daarin.

 

De bewoner stelt zich begeleidbaar op, zodat de hulpverleners van LOOTS in staat worden gesteld om de hulpverlening te kunnen bieden. Zo staat veiligheid op alle niveaus van gezondheid, welzijn, materiaal en sociale context voorop; zowel voor de bewoner zelf, als voor diens omgeving.

 

LOOTS heeft passende zorg voor de volgende doelgroepen:

 

• (Licht) verstandelijke beperking en/of;

• Psychiatrische problematiek/stoornis en/of;

• Psychosociale problematiek en/of

• Verslavingsproblematiek en/of;

• Dak-thuisloosheid.

 

Specialisme kennen we op de gebieden van:

 

• Een (ernstig) verstoorde hechting

• Ernstige of meervoudige traumaproblematiek

• Verslaving

• Wel/niet in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking

• Multiproblematiek

adresblok loots bv Farsummail button